Artikel Marketing Extreme
Image default
Bedrijven

Wat is een sommatie?

Sommatie kan gezien worden als een ander woord voor een aanmaning. Een sommatie ook wel: exploot is een proces verbaal waarmee de deurwaarder zijn ambtshandeling verricht. Dit kan onder meer zijn: het leggen van beslag, maar ook het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk. Als ondernemer krijg je vrijwel zeker te maken met onbetaalde facturen. Ook komt het weleens voor dat iemand zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het allerlaatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

 

Wanneer maak je gebruik van een sommatie?

Wanneer een klant niet betaald, ondanks dat er meerdere herinneringen verstuurd zijn kun je met een sommatie iemand officieel in gebreken stellen. Er zit wel een risico aan het opstellen van een sommatie, de klantrelatie zal beschadigen. Dit komt meestal doordat er juridische stappen worden ondernemen en de klant het hier bijna nooit mee eens is. De ingebrekestelling is in veel gevallen een verplichte handeling. Iemand moet de gelegenheid krijgen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat je direct naar de rechter stapt. In de ingebrekestelling moet je de andere partij schriftelijk een redelijk termijn bieden voor het voldoen van zijn verplichting.

 

Wat doe je als je onterecht een sommatie ontvangt?

Wanneer je een sommatie ontvangt die volgens jou onterecht is, is het belangrijk dat je concreet en duidelijk antwoord terug schrijft. Onderbouw je argumenten met feiten en handel niet uit emoties, dit kan later namelijk nadelig voor je werken.

https://bundel.nl/Sommatie/