Artikel Marketing Extreme
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is het belang van een EBI inspectie van uw stookinstallatie?

Het is heel belangrijk om een EBI inspectie van uw stookinstallatie door een professioneel en gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren. Wanneer een nieuwe stookinstallatie wordt geplaatst, dan gaat u er uiteraard vanuit dat deze goed werkt, zoals dat hoort. Toch is het belangrijk om hier zekerheid over te hebben. De EBI inspectie wordt ook wel de Eerste Bijzondere Inspectie genoemd en vormt de basis voor alle inspecties en keuringen die volgen. Deze eerste inspectie dient kort na de installatie te worden uitgevoerd en levert u diverse voordelen op.

Wat zijn de voordelen van een EBI inspectie?

De EBI inspectie is een grondige inspectie waarbij de hele stookinstallatie wordt gecontroleerd. Door het laten uitvoeren van een EBI inspectie, bijvoorbeeld door K.K. Brandertechniek uit Vught, worden onderbrekingen in het primaire proces geminimaliseerd en wordt de waarde en kwaliteit van de installatie goed behouden. Laat u een EBI inspectie uitvoeren, dan verkrijgt u inzicht in het onderhoud van de stookinstallatie, zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Dit betekent ook dat u de kosten van de onderhoudswerkzaamheden beter kunt spreiden en u minder risico loopt op onverwachte kosten. Door de EBI inspectie goed op te laten volgen door periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden wordt achterstallig onderhoud voorkomen.

De EBI inspectie is een basis voor verdere controles

EBI inspecties zijn eigenlijk eerste inspecties van stookinstallaties. Uiteraard is een eerste inspectie niet voldoende om zekerheid te hebben van de kwaliteit en werking voor de komende jaren. Laat de EBI inspectie uitvoeren door K.K. Brandertechniek uit Vught om een optimale basis te hebben voor verdere controles. Het gaat dan om de periodieke inspecties, of keuringen, en natuurlijk de onderhoudswerkzaamheden. Voor meer informatie en advies over de EBI inspectie, of voor het maken van een afspraak, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met deze gecertificeerde partij.

https://kkbrandertechniek.nl/