Artikel Marketing Extreme
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement Den Haag

Outplacement is ook in Den Haag populair

Den Haag staat bekend om haar ministeries en maatschappelijke organisaties. Het is dan ook geen toeval dat de meeste mensen in Den Haag werkzaam zijn in de overheid en semi-overheid. Maar ook de ICT- en telecomsector is de laatste jaren sterk geroeid in Den Haag. Het is een sector die enerzijds sterk in opmars is, maar anderzijds ook conjectuurgevoelig is. Bedrijfsovernames zijn aan de orde van de dag en reorganisaties komen veelvuldig voor. Als gevolg hiervan is ook de outplacementsector in Den Haag alom aanwezig.

Outplacement helpt

Outplacement kan uitkomst bieden wanneer mensen ontslagen worden en zich moeten heroriënteren op een nieuwe werkkring. Werkgevers en werknemers maken daarom veelvuldig gebruik van outplacement. Ontslag kan immers een grote impact hebben op iemand. Werk is vaak onderdeel van iemands identiteit en ontslagen worden brengt vaak financiële zorgen met zich mee. Er kan een onzekere periode aanbreken waarin iemand baat heeft bij deskundige en zorgvuldige begeleiding door een outplacementbureau. Er moet georiënteerd worden op een nieuwe baan en mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden in kaart gebracht. De werknemer en outplacementcoach werken intensief samen om een duurzame functie bij een andere werkgever te vinden. En dat blijk vaak succesvol te verlopen, want ook in Den Haag scoren outplacementbureaus goed in de tevredenheidsonderzoeken van de diverse brancheorganisaties. En dat heeft weer tot gevolg dat er er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van outplacement in Den Haag.

Outplacementbureaus hebben vaak een groot netwerk

Outplacement is maatwerk

Dat outplacement vaak maatwerk is zal niemand verbazen. Outplacement heeft alleen zin wanneer het ook aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van de werknemer. Soms moet een medewerker eerst het ontslag verwerken, terwijl de ander juist snel een nieuwe baan ambieert. Er kan dan vrijwel direct met het onderdeel jobhunting gestart worden. De werknemer wordt dan snel begeleid bij het vinden van een nieuwe baan. Het netwerk van het outplacementbureau kan daarbij helpen, zeker wanneer het een bureau met een sterk lokaal gericht netwerk betreft.

https://www.outplacementverzekering.nl